Zorunlu 5(i) Dersleri Ara Sınavı Mazeret Başvurusu Kabul Edilenler İçin Mazeret Sınavı

Üniversitemiz 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında uzaktan öğretim şeklinde yürütülmekte olan zorunlu 5(i) derslerinin ara sınavlarında mazeret başvurusu kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavları 14 Mayıs 2022 Cumartesi yapılacaktır. Sınav programı aşağıda verilmiştir.

Önemli Not: Öğrenciler mazeret sınavı için başvurularını okudukları birime (Fakülte veya MYO) yapacaklardır.

Sınav Tarihi ve Yeri: 14 Mayıs 2022 Cumartesi / ASOS üzerinden çevrimiçi (ASOS sınav rehberi için Tıklayınız.)

Saat ve Dersler:

13.00 – Yabancı Dil Sınavı (YBD 102/122/131/181 İngilizce II ve YBD 104/124 Almanca II)

14.00 – Türk Dili Sınavı (TDB 102/106)

15.00 – Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi Sınavı (ATA 102/106)

0

Misyon

Uluslar arası standartlara uygun nitelikli insan gücü yetiştirerek çağı yakalayan, gelişmeye açık, iş dünyasının gereksini ve isteklerini karşılayabilecek düzeyde, rekabet gücü olan ve benzer alanda eğitim veren okullar arasında sanayi ve hizmet sektörünün tercih ettiği; ulusal ve uluslar arası saygınlığı olan bir eğitim kurumu olmaktır.

Vizyon

Bilim ve teknolojiyi etkin kullanarak araştırma ve eğitim hizmetlerini geliştirerek, çağın ve mesleğin gerektirdiği bilgi düzeyine ve meslek ahlakına sahip, toplum bilinci gelişmiş, ülke çıkarlarını gözeten, ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli insan gücü yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Kumluca Meslek Yüksekokulu
Akdeniz Üniversitesi Kumluca Yerleşkesi, Temel Eğitim Mahallesi, Spor Cd., No. 14 / 07350 Kumluca - Antalya
Tel: +90 242 887 85 65
Tel: +90 242 887 98 65