Yaz Okulu Öğrenim Sürecine İlişkin Duyuru

Üniversitemiz 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Okulunun COVID-19 Pandemisi ve derslerin uzaktan öğretim yöntemiyle yürütülmesinden dolayı,

Yaz Okulunun açılmamasına Üniversitemiz Senatosu tarafından karar verilmiştir.

“Akdeniz Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesi”nin  Farklı bir birimden veya farklı bir üniversiteden ders alma Başlıklı 10 uncu Maddesinin 1 inci Fıkrası “Öğrenciler almak istedikleri dersleri yaz okulu ders kayıtları başlamadan önce dersin içerik, kredi ve saat ölçütleri açısından ilgili yönetim kurulunun uygun bulması halinde başka bir birimden ya da öğrencinin kayıt yaptırdığı yıldaki diploma programının taban puanından daha yüksek bir taban puanı ile öğrenci almış olan başka bir Üniversiteden alabilirler.” hükmü gereğince Üniversitemiz öğrencileri farklı bir birimden veya farklı bir üniversiteden ders alabilirler.

İlgili yazı ve detaylar için tıklayınız.

0

Misyon

Uluslar arası standartlara uygun nitelikli insan gücü yetiştirerek çağı yakalayan, gelişmeye açık, iş dünyasının gereksini ve isteklerini karşılayabilecek düzeyde, rekabet gücü olan ve benzer alanda eğitim veren okullar arasında sanayi ve hizmet sektörünün tercih ettiği; ulusal ve uluslar arası saygınlığı olan bir eğitim kurumu olmaktır.

Vizyon

Bilim ve teknolojiyi etkin kullanarak araştırma ve eğitim hizmetlerini geliştirerek, çağın ve mesleğin gerektirdiği bilgi düzeyine ve meslek ahlakına sahip, toplum bilinci gelişmiş, ülke çıkarlarını gözeten, ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli insan gücü yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Kumluca Meslek Yüksekokulu
Akdeniz Üniversitesi Kumluca Yerleşkesi, Temel Eğitim Mahallesi, Spor Cd., No. 14 / 07350 Kumluca - Antalya
Tel: +90 242 887 85 65
Tel: +90 242 887 98 65