Uygulama Alanları

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programı ile işletme yönetimi, seracılık programları, teorik olarak aldıkları ders eğitimlerini pratiğe dökmek için kendilerine tahsis edilmiş olan uygulama alanlarını kullanmaktadırlar.
Bilgisayarlı Muhasebe Öğrencilerimiz 50 Bilgisayarı olan Laboratuvarlarında ve ders konularıyla alakalı olan işletmelerde, bilgilerini pratiğe geçirmektedirler.
Seracılık Öğrencilerimiz ise Yüksekokulumuza ait olan seralarda ve ilçemizde faaliyet gösteren özel kişilere ait seralarda, bilgilerini tecrübe ederek kusursuz bir eğitim almaktadırlar.

Linklerimiz

Misyon

Uluslar arası standartlara uygun nitelikli insan gücü yetiştirerek çağı yakalayan, gelişmeye açık, iş dünyasının gereksini ve isteklerini karşılayabilecek düzeyde, rekabet gücü olan ve benzer alanda eğitim veren okullar arasında sanayi ve hizmet sektörünün tercih ettiği; ulusal ve uluslar arası saygınlığı olan bir eğitim kurumu olmaktır.

Vizyon

Bilim ve teknolojiyi etkin kullanarak araştırma ve eğitim hizmetlerini geliştirerek, çağın ve mesleğin gerektirdiği bilgi düzeyine ve meslek ahlakına sahip, toplum bilinci gelişmiş, ülke çıkarlarını gözeten, ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli insan gücü yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Temel Eğitim Mahallesi, Spor Cd., 07350 Kumluca/Antalya
Tel: +90 242 8878565
Tel: +90 242 8879865