Türk Dili Mazeret Sınavı Hakkında

Değerli öğrencilerimiz,

Türk Dili Bölüm Başkanlığı tarafından okutulmakta olan TDB 101/TDB 105 kodlu Türk Dili I ve TDB 121 kodlu Türk Dili dersinin 2021-2022 Akademik yılı Güz yarıyılı MAZERET ARA SINAVI‘nın 11 Aralık 2021 tarihinde, saat 14:00’da ASOS platformu kullanılarak yapılması planlanmıştır.

Bilgilerinize duyurulur.

0

Misyon

Uluslar arası standartlara uygun nitelikli insan gücü yetiştirerek çağı yakalayan, gelişmeye açık, iş dünyasının gereksini ve isteklerini karşılayabilecek düzeyde, rekabet gücü olan ve benzer alanda eğitim veren okullar arasında sanayi ve hizmet sektörünün tercih ettiği; ulusal ve uluslar arası saygınlığı olan bir eğitim kurumu olmaktır.

Vizyon

Bilim ve teknolojiyi etkin kullanarak araştırma ve eğitim hizmetlerini geliştirerek, çağın ve mesleğin gerektirdiği bilgi düzeyine ve meslek ahlakına sahip, toplum bilinci gelişmiş, ülke çıkarlarını gözeten, ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli insan gücü yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Kumluca Meslek Yüksekokulu
Akdeniz Üniversitesi Kumluca Yerleşkesi, Temel Eğitim Mahallesi, Spor Cd., No. 14 / 07350 Kumluca - Antalya
Tel: +90 242 887 85 65
Tel: +90 242 887 98 65