Toplumsal Destek Projeleri Koordinatörlüğü

Misyon

Toplumsal Destek Projeleri, Akdeniz Üniversitesi ile toplum arasında bağları güçlendiren, toplumsal konulara duyarlı ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Vizyon

Toplumsal Destek Projeleri’nin vizyonu, Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinin bireysel sorumluluk alarak ulusal ve uluslararası alanda tüm kuruluşlarla işbirliği sağlayarak ve farkındalık yaratarak toplumda hedef kitlenin projelerden yararlanmalarını sağlamaktır.

İletişim

Birim Koordinatörü: Öğr.Gör.Dr. Caner ERDOĞAN

Telefon: +90 242 8878565 / Dahili 123

E-posta: caner@akdeniz.edu.tr

Akdeniz Üniversitesi Toplumsal Destek Projeleri sayfası için tıklayınız.

Misyon

Uluslar arası standartlara uygun nitelikli insan gücü yetiştirerek çağı yakalayan, gelişmeye açık, iş dünyasının gereksini ve isteklerini karşılayabilecek düzeyde, rekabet gücü olan ve benzer alanda eğitim veren okullar arasında sanayi ve hizmet sektörünün tercih ettiği; ulusal ve uluslar arası saygınlığı olan bir eğitim kurumu olmaktır.

Vizyon

Bilim ve teknolojiyi etkin kullanarak araştırma ve eğitim hizmetlerini geliştirerek, çağın ve mesleğin gerektirdiği bilgi düzeyine ve meslek ahlakına sahip, toplum bilinci gelişmiş, ülke çıkarlarını gözeten, ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli insan gücü yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Kumluca Meslek Yüksekokulu
Akdeniz Üniversitesi Kumluca Yerleşkesi, Temel Eğitim Mahallesi, Spor Cd., No. 14 / 07350 Kumluca - Antalya
Tel: +90 242 887 85 65
Tel: +90 242 887 98 65