Tek Ders Sınavı ile Ders Ekleme/Bırakma Hakkında

Akdeniz Üniversitesi’ nin yeniden hazırlanan “Akdeniz Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” gereğince Tek Ders Sınav başvurusu 26 Eylül 2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

Ders Bırakma ve Ders Ekleme ile Tek Ders Sınavı hakkında aşağıdaki yönergeyi dikkate alınız.

 

MEZUN AŞAMASINDAKİ ÖĞRENCİLER İÇİN;

1. “DC” Harf Notu İçin GANO’su 2,25 ve üzerinde ve başka başarısız dersi yok ise mezuniyet işlemi başlatılır.

2. “DD” Harf Notu İçin GANO’su 2,50 ve üzerinde ve başka başarısız dersi yok ise mezuniyet işlemi başlatılır.

3. “DC” Harf Notu İçin GANO’su 2,25’in altında ve 1 tane “DC” harf notu var ise Tek Ders Sınavına girmek için başvuru yapabilir.

4. “DD” Harf Notu İçin GANO’su 2,50’in altında ve 1 tane “DD” harf notu var ise Tek Ders Sınavına girmek için başvuru yapabilir.

5. “DD” Harf Notu olup GANO’su 2,50’in üzerinde olan ve 1 tane başarısız “FF veya FD” harf notu var ise Tek Ders Sınavına girmek için başvuru yapabilir.

6. “DC” Harf Notu olup GANO’su 2,25’in üzerinde olan ve 1 tane başarısız “FF veya FD” harf notu var ise Tek Ders Sınavına girmek için başvuru yapabilir.

ARA SINIFLARDAKİ ÖĞRENCİLER İÇİN;

1. Ara sınıf öğrencilerinden 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı ders kayıtları sırasında “DC ve DD” harf notu olan öğrenciler “DC” Harf Notu İçin GANO’su 2,25 ve üzerinde veya “DD” Harf Notu İçin GANO’su 2,50 ve üzerinde ise istemeleri halinde “Ekle-Çıkar” sürecinde derslerini çıkarabilirler.

0

Linklerimiz

Misyon

Uluslar arası standartlara uygun nitelikli insan gücü yetiştirerek çağı yakalayan, gelişmeye açık, iş dünyasının gereksini ve isteklerini karşılayabilecek düzeyde, rekabet gücü olan ve benzer alanda eğitim veren okullar arasında sanayi ve hizmet sektörünün tercih ettiği; ulusal ve uluslar arası saygınlığı olan bir eğitim kurumu olmaktır.

Vizyon

Bilim ve teknolojiyi etkin kullanarak araştırma ve eğitim hizmetlerini geliştirerek, çağın ve mesleğin gerektirdiği bilgi düzeyine ve meslek ahlakına sahip, toplum bilinci gelişmiş, ülke çıkarlarını gözeten, ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli insan gücü yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Temel Eğitim Mahallesi, Spor Cd., 07350 Kumluca/Antalya
Tel: +90 242 8878565
Tel: +90 242 8879865