Tanıtım

Kumluca Meslek Yüksekokulu Antalya’nın 100 km batısında bulunan Kumluca ilçesinde yer almaktadır.Kumluca Meslek Yüksekokulu 21.06.1996 yılında 1105 sayılı senato kararıyla kurulmuş ve fiili olarak 1997-1998 eğitim öğretim yılında Seracılık Programı ile eğitim öğretime başlamıştır. 2000-2001 eğitim öğretim yılında Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, 2003-2004 eğitim öğretim yılında İşletme Yönetimi, 2010-2011 eğitim öğretim yılında Bahçe Tarımı Programı ve 2017-2018 eğitim öğretim yılında Maliye Programı eklenmiş ve halen 5 programla eğitim öğretimine devam etmektedir.

Yüksekokulumuz Kumluca merkezde bulunan 7000 m²’lik binasında eğitimini sürdürmektedir. Yüksekokul binamızda 11 derslik, 3 adet 150’şer kişilik amfi, 1 adet bilgisayar laboratuvarı, 4 teknik laboratuvar, 1 kütüphane, 150 kişi kapasiteli bir toplantı salonu, 1 adet 500 m2′lik uygulama serası, 1 adet Yemekhane ve öğrenci kantini ile diğer hizmet büroları bulunmaktadır. Yüksekokulumuzda hepsi internete bağlı 50 adet bilgisayar mevcuttur.

Akdeniz Üniversitesi Kumluca Meslek Yüksekokulu Kumluca /ANTALYA

Tel: +90 242 8878565 Fax: +90 242 8878564 e- mail:kumluca@akdeniz.edu.tr

Linklerimiz

Misyon

Uluslar arası standartlara uygun nitelikli insan gücü yetiştirerek çağı yakalayan, gelişmeye açık, iş dünyasının gereksini ve isteklerini karşılayabilecek düzeyde, rekabet gücü olan ve benzer alanda eğitim veren okullar arasında sanayi ve hizmet sektörünün tercih ettiği; ulusal ve uluslar arası saygınlığı olan bir eğitim kurumu olmaktır.

Vizyon

Bilim ve teknolojiyi etkin kullanarak araştırma ve eğitim hizmetlerini geliştirerek, çağın ve mesleğin gerektirdiği bilgi düzeyine ve meslek ahlakına sahip, toplum bilinci gelişmiş, ülke çıkarlarını gözeten, ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli insan gücü yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Temel Eğitim Mahallesi, Spor Cd., 07350 Kumluca/Antalya
Tel: +90 242 8878565
Tel: +90 242 8879865