ÖNEMLİ- Tek (Üç) Ders Sınav Notlandırması ile ilgili Duyuru

16.09.2020 tarihindeki senato kararı gereği 28 Eylül – 1 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak olan tek (üç) ders sınavında uygulanacak karar maddesi şu şekildedir;

“Tek (üç ders) sınavına girip bir veya iki dersten başarılı olup, bir veya iki dersten başarısız olan öğrencilerin, Akdeniz Üniversitesi Ders İşlemleri, Sınav ve Başarı Değerlendirme Yönergesinin 15. maddesinin birinci fıkrasının c bendi “Başarısızlık halinde ya da 23 üncü maddenin 3 üncü fıkrasındaki koşulların sağlanamadığı durumda öğrencinin tek ders sınav notu geçersiz sayılır” gereğince mezuniyet şartlarını sağlayamadığı için Tek (üç ders) sınavına girdiği ders notları geçersiz sayılır.”

Buna göre örneğin 3 dersten sınava giren bir öğrenci 2 dersten başarılı, 1 dersten başarısız olsa dahi 3 dersin tamamı başarısız sayılacaktır. Aynı durum 2 dersten sınava girecek olan öğrenciler için de geçerli olup birinden başarılı birinden başarısız olması durumunda iki dersin tamamından başarısız sayılacaktır.

Başvuru linki     :   http://tekders.akdeniz.edu.tr/ogrlgn.aspx

0

Linklerimiz

Misyon

Uluslar arası standartlara uygun nitelikli insan gücü yetiştirerek çağı yakalayan, gelişmeye açık, iş dünyasının gereksini ve isteklerini karşılayabilecek düzeyde, rekabet gücü olan ve benzer alanda eğitim veren okullar arasında sanayi ve hizmet sektörünün tercih ettiği; ulusal ve uluslar arası saygınlığı olan bir eğitim kurumu olmaktır.

Vizyon

Bilim ve teknolojiyi etkin kullanarak araştırma ve eğitim hizmetlerini geliştirerek, çağın ve mesleğin gerektirdiği bilgi düzeyine ve meslek ahlakına sahip, toplum bilinci gelişmiş, ülke çıkarlarını gözeten, ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli insan gücü yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Temel Eğitim Mahallesi, Spor Cd., 07350 Kumluca/Antalya
Tel: +90 242 8878565
Tel: +90 242 8879865