Okul Bilgileri

Kumluca meslek yüksekokulu 21.06.1996 yılında 1105 sayılı senato kararıyla kurulmuş ve fiili olarak 1997-1998 eğitim öğretim yılında Seracılık Programı ile eğitim öğretime başlamıştır. 2000-2001 eğitim öğretim yılında Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, 2003-2004 eğitim öğretim yılında İşletme Yönetimi, 2010-2011 eğitim öğretim yılında Bahçe Tarımı Programı ve 2017-2018 eğitim öğretim yılında Maliye Programı eklenmiş ve halen 5 programla eğitim öğretimine devam etmektedir.
Seracılık: 50
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları: 50
İşletme Yönetimi: 50
Bahçe Tarımı: 40
Maliye Programı:

Bitki Koruma Laboratuvarı                                                    Bilgisayar Laboratuvarı

Kütüphane                                                                                Okul Bahçesinden Görüntü

Kantin                                                                                Kantinden Görüntü

 

Kantinden Görüntü

Linklerimiz

Misyon

Uluslar arası standartlara uygun nitelikli insan gücü yetiştirerek çağı yakalayan, gelişmeye açık, iş dünyasının gereksini ve isteklerini karşılayabilecek düzeyde, rekabet gücü olan ve benzer alanda eğitim veren okullar arasında sanayi ve hizmet sektörünün tercih ettiği; ulusal ve uluslar arası saygınlığı olan bir eğitim kurumu olmaktır.

Vizyon

Bilim ve teknolojiyi etkin kullanarak araştırma ve eğitim hizmetlerini geliştirerek, çağın ve mesleğin gerektirdiği bilgi düzeyine ve meslek ahlakına sahip, toplum bilinci gelişmiş, ülke çıkarlarını gözeten, ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli insan gücü yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Temel Eğitim Mahallesi, Spor Cd., 07350 Kumluca/Antalya
Tel: +90 242 8878565
Tel: +90 242 8879865