Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı

İşletmelerin muhasebe ve vergi konularında hizmet veren müşavirlik büroları ve ticari firmaların muhasebe bölümleri ile kamu kurum ve kuruluşların muhasebe servisinde sorumluluk üstlenebilecek veya yasal şartları sağladıktan sonra kendi adına işyeri açıp çalıştırabilecek nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Program kapsamında Bilgisayarlı Muhasebe paket programları (ETA,LOGO) öğretilmektedir. Yüksekokulumuzun Muhasebe Programı, öğrencilerin mezun olduğu zaman iş hayatına atıldıklarında bütün ticari, ekonomik, kültürel bilgi ve tecrübelerinin yanında herhangi bir işletmenin genel muhasebe, endüstri muhasebesi ve bankalar muhasebesi gibi bölümlerinde üstlenebilecekleri göreve kısa sürede uyabilmesini sağlayacak bilgiler vermektedir. Mezun olanlar, kamu kurumlarında ve özel sektörün çeşitli birimlerinde çalışma imkânına sahiptirler. Yeminli mali müşavirlik ve muhasebecilikle ilgili kanun gereğince stajlarını tamamladıktan sonra kendi adlarına muhasebe bürolarını açabilmektedirler.

Linklerimiz

Misyon

Uluslar arası standartlara uygun nitelikli insan gücü yetiştirerek çağı yakalayan, gelişmeye açık, iş dünyasının gereksini ve isteklerini karşılayabilecek düzeyde, rekabet gücü olan ve benzer alanda eğitim veren okullar arasında sanayi ve hizmet sektörünün tercih ettiği; ulusal ve uluslar arası saygınlığı olan bir eğitim kurumu olmaktır.

Vizyon

Bilim ve teknolojiyi etkin kullanarak araştırma ve eğitim hizmetlerini geliştirerek, çağın ve mesleğin gerektirdiği bilgi düzeyine ve meslek ahlakına sahip, toplum bilinci gelişmiş, ülke çıkarlarını gözeten, ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli insan gücü yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Temel Eğitim Mahallesi, Spor Cd., 07350 Kumluca/Antalya
Tel: +90 242 8878565
Tel: +90 242 8879865