Davranışsal Bağımlılıklar İle Mücadele Farkındalık Eğitimi

Üniversitemizin Değerli Mensupları,

Akdeniz Üniversitesi, Kumluca Meslek Yüksekokulumuz tarafından, ‘DAVRANIŞSAL BAĞIMLILIKLAR İLE MÜCADELE FARKINDALIK EĞİTİMİ’ konulu eğitim semineri düzenlenecektir. Konuşmacı olarak Antalya İl Sağlık Müdürlüğü’nden Psikolog Caner KARABACAK’ın katılacağı Seminer; 30 Haziran 2021 Çarşamba günü, saat 14:30’da Microsoft Teams üzerinden online platformda gerçekleştirilecektir.

Öğrencilerimiz ve Üniversitemizin tüm mensuplarının katılımını bekliyoruz.

MS Teams Ekip Kodu: nju8urc

MS Teams Bağlantı Linki:   https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aZ6or7OVRUzwrq_3IJNamoXOieRYFz_LhTj0AroBOT801%40thread.tacv2/Genel?groupId=c4bc713c-2080-473f-91c2-77d7af7f9eda&tenantId=14ed001d-b0d4-4dcc-9446-0d74f496f1e4

Akdeniz Üniversitesi

Kumluca Meslek Yüksekokulu

0

Misyon

Uluslar arası standartlara uygun nitelikli insan gücü yetiştirerek çağı yakalayan, gelişmeye açık, iş dünyasının gereksini ve isteklerini karşılayabilecek düzeyde, rekabet gücü olan ve benzer alanda eğitim veren okullar arasında sanayi ve hizmet sektörünün tercih ettiği; ulusal ve uluslar arası saygınlığı olan bir eğitim kurumu olmaktır.

Vizyon

Bilim ve teknolojiyi etkin kullanarak araştırma ve eğitim hizmetlerini geliştirerek, çağın ve mesleğin gerektirdiği bilgi düzeyine ve meslek ahlakına sahip, toplum bilinci gelişmiş, ülke çıkarlarını gözeten, ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli insan gücü yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Kumluca Meslek Yüksekokulu
Akdeniz Üniversitesi Kumluca Yerleşkesi, Temel Eğitim Mahallesi, Spor Cd., No. 14 / 07350 Kumluca - Antalya
Tel: +90 242 887 85 65
Tel: +90 242 887 98 65