İşletme Yönetimi Programı

İş hayatının sevk ve idaresi ile kamu yönetiminde idareye yardımcı olacak veya kendi adına işyeri açıp çalıştırabilecek nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Mezunlarımız, her türlü sektörün muhasebe bölümünde, ön muhasebesinde, personel bölümlerinde, finans kuruluşlarında (banka-factoring-leasing), turizm sektörü, hizmet sektörü gibi iş kollarında çalışabilmektedir. Bunun yanında ilköğretim okullarında Bilgisayar derslerine vekil öğretmen olarak girebilme olanağı bulunmaktadır.

Linklerimiz

Misyon

Uluslar arası standartlara uygun nitelikli insan gücü yetiştirerek çağı yakalayan, gelişmeye açık, iş dünyasının gereksini ve isteklerini karşılayabilecek düzeyde, rekabet gücü olan ve benzer alanda eğitim veren okullar arasında sanayi ve hizmet sektörünün tercih ettiği; ulusal ve uluslar arası saygınlığı olan bir eğitim kurumu olmaktır.

Vizyon

Bilim ve teknolojiyi etkin kullanarak araştırma ve eğitim hizmetlerini geliştirerek, çağın ve mesleğin gerektirdiği bilgi düzeyine ve meslek ahlakına sahip, toplum bilinci gelişmiş, ülke çıkarlarını gözeten, ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli insan gücü yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Temel Eğitim Mahallesi, Spor Cd., 07350 Kumluca/Antalya
Tel: +90 242 8878565
Tel: +90 242 8879865