İşletme Yönetimi Programı

İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI

Program Profili

Programının amacı, işletmelerin ihtiyaç duyduğu bilgi ve beceri ile donatılmış insan gücü ihtiyacını karşılayacak mezunlar yetiştirmektir. Bölüm mezunları ön lisans diploması ve Meslek Elemanı unvanını almaya hak kazanırlar. İşletme Yönetimi programında; ekonomik ve sosyal yaşamı doğrudan ve dolaylı bir şekilde etkileyen genel işletmecilik konularına ek olarak; Muhasebe, Hukuk, Bilgi-İletişim Teknolojileri, İletişim Teknikleri, Pazarlama ve Satış Teknikleri, Mali Planlama ve Kontrol, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Yabancı Dil Dersleri uygulamalı ve teorik olarak verilmektedir.

Programın Amacı

İşletme yönetimi programının temel amacı; kamu ve özel sektör işletmelerinin ihtiyaç duydukları, becerili, bilgili ve eğitilmiş ara eleman yetiştirmektir. İşletmenin iç düzeni ve çalışmaları, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör hakkında bilgili kılınan mezunlar; işletmecilik alanındaki temel ilkelerin, yönetim kademelerinin sorumluluklarının, piyasanın özelliklerinin farkındadırlar. Bu programda işletmenin bütün bölümlerinde görev yapabilen, alanı ile ilgili konularda bireysel veya grup olarak çalışma gerçekleştirebilen, hukuki sorumluluklarının bilincinde olan, ekonomi ve borsa ile ilgili temel kavramları bilen, kendi adına işletme kurup çalıştırabilme becerisine sahip, mesleği ile ilgili bilgisayar programlarını kullanabilen, etkili iletişim kurabilen mezunlar yetiştirilmektedir.

Günümüzde öğrencilerimizin iş hayatına atılırken kendilerini rakiplerinden ayıracak özelliklerle donanmış olmaları son derece önem taşımaktadır. Bu açıdan İşletme Yönetimi Programı, alanında uzman akademik kadro ile kaliteli bir eğitimi sunarak öğrencilerimizin ihtiyaç duyacakları bilgi donanımını sağlamayı amaçlamaktadır.

Öğrenci Kabul Koşulları

Öğrenciler ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı aracılığı ile kabul edilmektedir. Üniversiteye kesin kayıt işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) belirlediği tarihler arasında ve kayıt için belirtilen belgelerle yapılır. Bu tarihler arasında kesin kayıt işlemlerini yaptırmayan adaylar, kayıt haklarını kaybeder.

Önceki Öğrenmelerinin Tanınması

Programa kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim görmüş oldukları yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını, transkript ve ders içeriklerini bir dilekçe ile kayıt olunan yılın ilk haftasında teslim ederek talep edebilirler.

Mezuniyet Koşulları

Programın ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini ilgili yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlayan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar. Kişisel gelişim derslerinden başarısızlık mezuniyete engel değildir. Başarılı durumda not döküm belgesinde yer alır. Bununla birlikte öğrenci mezun olabilmek için;

Programda 120 AKTS (her yarıyıl için 30 AKTS) kredisini almak,
Öğretim programındaki tüm dersleri ve ortak dersleri almak,
Alınan bütün dersleri başarmak zorundadır ( en az 2.00 GANO).

İstihdam Olanakları

Program mezunları, iş dünyasında özel sektör veya kamu kesimi de dâhil olmak üzere bütün işletmelerde pazarlama, finans, muhasebe, bankacılık, sigortacılık, halkla ilişkiler, insan kaynakları alanlarında sanayi ve ticari işletmelerde ara elemanı olarak iş imkânı bulabilmektedirler.

Dikey Geçiş Yapılabilecek Bölümler

Bankacılık
Bankacılık ve Finans
Bankacılık ve Finansman
Bankacılık ve Sigortacılık
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Girişimcilik
İşletme
İşletme Bilgi Yönetimi
İşletme Enformatiği
İşletme-Ekonomi
Lojistik Yönetimi
Muhasebe ve Finans Yönetimi
Muhasebe ve Finansal Yönetim
Muhasebe ve Denetim
Sağlık Yönetimi
Sermaye Piyasası
Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme
Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi
Sigortacılık
Sigortacılık ve Risk Yönetimi
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik
Teknoloji ve Bilgi Yönetimi
Uluslararası Finans
Uluslararası Finans ve Bankacılık
Uluslararası İşletme
Uluslararası İşletmecilik
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Uluslararası
Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik
Uluslararası Ticaret
Uluslararası Ticaret ve Finans
Uluslararası Ticaret ve Finansman
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Uluslararası Ticaret ve Pazarlama
Yönetim Bilişim Sistemleri

Misyon

Uluslar arası standartlara uygun nitelikli insan gücü yetiştirerek çağı yakalayan, gelişmeye açık, iş dünyasının gereksini ve isteklerini karşılayabilecek düzeyde, rekabet gücü olan ve benzer alanda eğitim veren okullar arasında sanayi ve hizmet sektörünün tercih ettiği; ulusal ve uluslar arası saygınlığı olan bir eğitim kurumu olmaktır.

Vizyon

Bilim ve teknolojiyi etkin kullanarak araştırma ve eğitim hizmetlerini geliştirerek, çağın ve mesleğin gerektirdiği bilgi düzeyine ve meslek ahlakına sahip, toplum bilinci gelişmiş, ülke çıkarlarını gözeten, ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli insan gücü yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Kumluca Meslek Yüksekokulu
Akdeniz Üniversitesi Kumluca Yerleşkesi, Temel Eğitim Mahallesi, Spor Cd., No. 14 / 07350 Kumluca - Antalya
Tel: +90 242 887 85 65
Tel: +90 242 887 98 65