Güz Dönemi “Tek Ders Sınavı” Hakkında

2021-2022 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı sonunda yapılacak olan “Tek Ders Sınavı”na ilişkin olarak;

Eğitim öğretimini tamamlayıp, mezun olma aşamasında tek dersten kalmış öğrencilere 16 Şubat Çarşamba günü saat 14:00’te (sınav yeri: Amfi) tek ders sınavı yapılacaktır. Tek ders sınavına girme hakkına sahip olan öğrencilerimize duyurulur.

 

0

Misyon

Uluslar arası standartlara uygun nitelikli insan gücü yetiştirerek çağı yakalayan, gelişmeye açık, iş dünyasının gereksini ve isteklerini karşılayabilecek düzeyde, rekabet gücü olan ve benzer alanda eğitim veren okullar arasında sanayi ve hizmet sektörünün tercih ettiği; ulusal ve uluslar arası saygınlığı olan bir eğitim kurumu olmaktır.

Vizyon

Bilim ve teknolojiyi etkin kullanarak araştırma ve eğitim hizmetlerini geliştirerek, çağın ve mesleğin gerektirdiği bilgi düzeyine ve meslek ahlakına sahip, toplum bilinci gelişmiş, ülke çıkarlarını gözeten, ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli insan gücü yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Kumluca Meslek Yüksekokulu
Akdeniz Üniversitesi Kumluca Yerleşkesi, Temel Eğitim Mahallesi, Spor Cd., No. 14 / 07350 Kumluca - Antalya
Tel: +90 242 887 85 65
Tel: +90 242 887 98 65