Akademik Takvim

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi

Güz Yarıyılı
(73,5 İş Günü-15 Hafta)
 Bahar Yarıyılı
(71 İş Günü-15 Hafta)
20 Ağustos 2021Ders Görevlendirmelerinin Rektörlüğe Bildirilmesinin Son Günü14 Ocak 2022
13 Ağustos 2021Özel Öğrenci Başvurusu İçin Son Gün14 Ocak 2022
13-17 Eylül 2021Katkı Payı/Öğrenim Ücretleri Yatırma ve Kayıt Yenileme Süresi07-11 Şubat 2022
17 Eylül 2021Öğrenime Ara İzni Başvurusu İçin Son Gün11 Şubat 2022
20 Eylül 2021Derslerin Başlaması14 Şubat 2022
20-24 Eylül 2021Ders Bırakma ve Ders Ekleme Süresi (Ekle-Çıkar)14-18 Şubat 2022
27 Eylül 2021Şubelere Ayrılan Derslerin Rektörlüğe Bildirilmesinin Son Günü21 Şubat 2022
08 Ekim 2021Dersten Çekilmenin Son Günü04 Mart 2022
31 Aralık 2021Ara Sınav Sonuçlarının ve Diğer Yıl/Yarıyıl İçi Ölçme Araçları Sonuçlarının Otomasyon Sistemine Girilmesinin Son Tarihi27 Mayıs 2022
31 Aralık 2021Derslerin Sona Ermesi27 Mayıs 2022
03-14 Ocak 2022Yarıyıl Sonu Sınavları30 Mayıs-10 Haziran 2022
18 Ocak 2022Yarıyıl Sonu Sınav Sonuçlarının Otomasyon Sistemine Girilmesinin Son Günü14 Haziran 2022
15-22 Ocak 2022Yıl/Yarıyıl Sonu İkinci Sınavı(Bütünleme) Son Başvuru Tarihi11-18 Haziran 2022
24-28 Ocak 2022Yıl/Yarıyıl Sonu İkinci Sınavı(Bütünleme)20-24 Haziran 2022
31 Ocak 2022Yıl/Yarıyıl Sonu İkinci Sınavı(Bütünleme) Sonuçlarının Otomasyon Sistemine Girilmesinin Son Günü27 Haziran 2022
Mazeret sınavları, ilgili Birimin belirlediği tarih ve saatte yapılır.

Misyon

Uluslar arası standartlara uygun nitelikli insan gücü yetiştirerek çağı yakalayan, gelişmeye açık, iş dünyasının gereksini ve isteklerini karşılayabilecek düzeyde, rekabet gücü olan ve benzer alanda eğitim veren okullar arasında sanayi ve hizmet sektörünün tercih ettiği; ulusal ve uluslar arası saygınlığı olan bir eğitim kurumu olmaktır.

Vizyon

Bilim ve teknolojiyi etkin kullanarak araştırma ve eğitim hizmetlerini geliştirerek, çağın ve mesleğin gerektirdiği bilgi düzeyine ve meslek ahlakına sahip, toplum bilinci gelişmiş, ülke çıkarlarını gözeten, ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli insan gücü yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Kumluca Meslek Yüksekokulu
Akdeniz Üniversitesi Kumluca Yerleşkesi, Temel Eğitim Mahallesi, Spor Cd., No. 14 / 07350 Kumluca - Antalya
Tel: +90 242 887 85 65
Tel: +90 242 887 98 65