Seracılık Programı

SERACILIK PROGRAMI

1997-1998 eğitim-öğretim yılında faaliyete başlamış olup programın amacı, yöreninde olanaklarını kullanarak ülkemiz seracılığında hızla gelişmekte olan teknolojik uygulamaları kullanabilecek ara eleman yetiştirmektir.

Program kapsamında örtü altı yetiştiriciliğinde kullanılan sera donanımı ve üretimi hakkında tüm teknik ve pratik bilgiler verilmekle birlikte bu alanlarda yetiştirilen sebze ve süs bitkileri ile ilgili yetiştirme teknikleri, bitki besleme ve gübreleme metotları, hastalık ve zararlıları ile mücadele yöntemleri ve sera işletmesi ile ilgili onular detaylı olarak ele alınmaktadır. Bu derslere ilaveten genel kültür ve yabancı dil derslerinin yanı sıra 4 dönem boyunca bilgisayar eğitimi verilmektedir. Öğrencilerimiz bu kapsamda mezun olduklarında toplam 39 farklı derste öğrenim görmüş olmaktadırlar. Verilen bu derslerin özellikle mesleki ve bilgisayar dersleri yoğun bir uygulama programı ile desteklenmektedir.

Seracılık Programından mezun olan öğrencilerimiz, tohum, ilaç ve gübre firmaları ile fide, sebze ve çiçek yetiştiriciliği yapan isletmelerde Ziraat Teknikeri olarak çalışmaktadır. Kumluca Meslek Yüksekokulu Seracılık Programı hem eğitim kalitesi hem de uygulama alanlarının çokluğundan kaynaklanan üstünlükleri nedeniyle bugün tüm Seracılık Programları içerisinde en ön  sıralarda yer almaktadır. Program kapsamında öğrencilerin sektördeki gelişmeleri yakından takip etmesi amacı ile haftalık sera gezileri, paneller ve geziler düzenlenmekte, her yıl düzenli olarak Antalya Growtech ve Hasyurt Tarım Fuarlarına ziyaretler yapılmakta ayrıca Antalya’nın değişik yörelerinde farklı sera uygulamalarının öğrenciler tarafından görülmesi amacı ile teknik geziler düzenlenmektedir.

Misyon

Uluslar arası standartlara uygun nitelikli insan gücü yetiştirerek çağı yakalayan, gelişmeye açık, iş dünyasının gereksini ve isteklerini karşılayabilecek düzeyde, rekabet gücü olan ve benzer alanda eğitim veren okullar arasında sanayi ve hizmet sektörünün tercih ettiği; ulusal ve uluslar arası saygınlığı olan bir eğitim kurumu olmaktır.

Vizyon

Bilim ve teknolojiyi etkin kullanarak araştırma ve eğitim hizmetlerini geliştirerek, çağın ve mesleğin gerektirdiği bilgi düzeyine ve meslek ahlakına sahip, toplum bilinci gelişmiş, ülke çıkarlarını gözeten, ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli insan gücü yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Kumluca Meslek Yüksekokulu
Akdeniz Üniversitesi Kumluca Yerleşkesi, Temel Eğitim Mahallesi, Spor Cd., No. 14 / 07350 Kumluca - Antalya
Tel: +90 242 887 85 65
Tel: +90 242 887 98 65