Bahçe Tarımı Programı

BAHÇE TARIMI PROGRAMI

Bahçe Tarımı Programında, Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma ve Tarla Bitkileri’ne yönelik dersler verilmektedir. Dersler teorik ve uygulamalı olarak işlenmektedir.

Program dersleri bahçe bitkileri yetiştiriciliği, bahçe bitkileri hastalık ve zararlıları temel konuları üzerinde yoğunlaşmıştır. Öğrenciler uygulama arazisinde teorik derslerden elde edilen bilgileri uygulama olanağına sahip olmaktadır.

Programın amacı, kamu ve özel sektör işletmelerine tarım alanında ara eleman (tekniker)  yetiştirmektir. Öğrencilere öğrenim süreleri boyunca, Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma ve Tarla bitkilerine yönelik dersler verilmektedir. Dersler teorik ve uygulamalı olarak işlenmektedir. Program dersleri bahçe ve tarla bitkileri yetiştiriciliği, bahçe bitki hastalık ve zararlılar temel konuları üzerinde yoğunlaşmıştır.

Öğrenciler uygulama arazisinde teorik derslerden elde edilen bilgileri uygulama olanağına sahip olmaktadır.  Programı bitiren öğrencilere önlisans diploması verilmektedir. Bahçe Tarımından mezun öğrenciler, devlet kuruluşlarında Tekniker olarak çalışabilmekte, ayrıca özel sektörün değişik birimlerinde de görev alabilmektedir.

Meslek yüksekokulları arasında yatay geçiş imkânı mevcuttur.  Mezun öğrenciler,  DGS sınavında başarılı oldukları takdirde örgün eğitimde ilgili lisans programına (Ziraat Fakültelerine) Dikey geçiş  yapabilirler.

Misyon

Uluslar arası standartlara uygun nitelikli insan gücü yetiştirerek çağı yakalayan, gelişmeye açık, iş dünyasının gereksini ve isteklerini karşılayabilecek düzeyde, rekabet gücü olan ve benzer alanda eğitim veren okullar arasında sanayi ve hizmet sektörünün tercih ettiği; ulusal ve uluslar arası saygınlığı olan bir eğitim kurumu olmaktır.

Vizyon

Bilim ve teknolojiyi etkin kullanarak araştırma ve eğitim hizmetlerini geliştirerek, çağın ve mesleğin gerektirdiği bilgi düzeyine ve meslek ahlakına sahip, toplum bilinci gelişmiş, ülke çıkarlarını gözeten, ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli insan gücü yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Kumluca Meslek Yüksekokulu
Akdeniz Üniversitesi Kumluca Yerleşkesi, Temel Eğitim Mahallesi, Spor Cd., No. 14 / 07350 Kumluca - Antalya
Tel: +90 242 887 85 65
Tel: +90 242 887 98 65