Birim Etkinlik Komisyonu Üyeleri
 

Komisyon

E-Posta/İletişim

Komisyon Başkanı Öğr. Gör. İ. Uğur ACAR iugur@akdeniz.edu.tr
Üye Öğr. Gör. Dr. Özer COŞMAN ozercosman@akdeniz.edu.tr
Üye Öğr. Gör. Mustafa CAN mustafacan@akdeniz.edu.tr
Üye Melisa KARAKAYA (Birim öğrenci temsilcisi) melisa06vazgecilmez@gmail.com
Üye Bilal KARAGÜNLÜ (Birim mezun öğrenci temsilcisi) bilalant07@hotmail.com

 

 

Misyon

Uluslar arası standartlara uygun nitelikli insan gücü yetiştirerek çağı yakalayan, gelişmeye açık, iş dünyasının gereksini ve isteklerini karşılayabilecek düzeyde, rekabet gücü olan ve benzer alanda eğitim veren okullar arasında sanayi ve hizmet sektörünün tercih ettiği; ulusal ve uluslar arası saygınlığı olan bir eğitim kurumu olmaktır.

Vizyon

Bilim ve teknolojiyi etkin kullanarak araştırma ve eğitim hizmetlerini geliştirerek, çağın ve mesleğin gerektirdiği bilgi düzeyine ve meslek ahlakına sahip, toplum bilinci gelişmiş, ülke çıkarlarını gözeten, ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli insan gücü yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Kumluca Meslek Yüksekokulu
Akdeniz Üniversitesi Kumluca Yerleşkesi, Temel Eğitim Mahallesi, Spor Cd., No. 14 / 07350 Kumluca - Antalya
Tel: +90 242 887 85 65
Tel: +90 242 887 98 65