Birim Etkinlik Komisyonu Görev ve İşleyişi

BİRİM ETKİNLİK KOMİSYONU GÖREV VE İŞLEYİŞİ

  1. Birim etkinlik komisyonun yılda en az bir planlama ve bir değerlendirme olmak üzere iki kez toplanması.
  2. Dönem içersinde düzenlenecek olan birim etkinliklerin planlanması,
  3. Dönem içersinde düzenlenecek olan etkinliklerin, tanıtım ve dokümanlarının hazırlanması, ayrıca bir hafta öncesinde etkinliğin merkeze bildirilmesi,
  4.  Gerçekleştirilen etkinlik sonrası geri bildirim anketlerinin elden veya online olarak öğrencilere uygulanması
  5. Etkinlik geri bildirim sonuçların verilerinin depolanması (saklanması)
  6. Öğrencilerin ihtiyaç duyduğu kişisel ya da mesleki gelişim amacına hizmet eden eğitimlerin belirlenip merkeze iletilmesi.

Misyon

Uluslar arası standartlara uygun nitelikli insan gücü yetiştirerek çağı yakalayan, gelişmeye açık, iş dünyasının gereksini ve isteklerini karşılayabilecek düzeyde, rekabet gücü olan ve benzer alanda eğitim veren okullar arasında sanayi ve hizmet sektörünün tercih ettiği; ulusal ve uluslar arası saygınlığı olan bir eğitim kurumu olmaktır.

Vizyon

Bilim ve teknolojiyi etkin kullanarak araştırma ve eğitim hizmetlerini geliştirerek, çağın ve mesleğin gerektirdiği bilgi düzeyine ve meslek ahlakına sahip, toplum bilinci gelişmiş, ülke çıkarlarını gözeten, ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli insan gücü yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Kumluca Meslek Yüksekokulu
Akdeniz Üniversitesi Kumluca Yerleşkesi, Temel Eğitim Mahallesi, Spor Cd., No. 14 / 07350 Kumluca - Antalya
Tel: +90 242 887 85 65
Tel: +90 242 887 98 65