Bahar Yarıyılı Yatay Geçiş Duyurusu

Üniversitemize 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Merkezi Yerleştirme Puanı (Ek Madde 1) ile Lisans ve Ön Lisans diploma programlarına öğrenci ALINMAYACAKTIR.

Ayrıca Genel Ağırlıklı Not Ortalaması(GANO) ile Lisans diploma programlarına öğrenci ALINMAYACAK olup; Önlisans diploma programlarına Genel Ağırlıklı Not Ortalaması(GANO) ile başvuru yapacak öğrenciler, 24 OCAK-04 ŞUBAT 2022 tarihleri arasında başvuru yapmak isteyen öğrencilerin Üniversitemize gelmelerine gerek yoktur.

Başvurular elektronik ortamda (on-line) olarak yapılacak olup; Posta, e-posta, kargo veya şahsen başvuru kabul edilmeyecektir. Yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencilerin, kayıt için gerekli belgelerinin asıllarını, yüz yüze eğitim yapılması durumunda birimlerine bizzat teslim etmesi; uzaktan eğitim yapılması durumunda belgeleri birimlerine posta yolu ile göndermesi gerekmektedir.

Önlisans Diploma Programları İçin Bahar Yarıyılı Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) ile Yapılacak Yatay Geçiş Başvuru, Değerlendirme ve Kayıt Tarihleri
Yatay Geçiş Başvuruların Başlangıç Tarihi24 Ocak 2022
Yatay Geçiş Başvurularının Son Günü04 Şubat 2022
Yatay Geçiş Başvurusu Kabul Edilen Öğrencilerin Birimlerce Duyurulması11 Şubat 2022
Yatay Geçiş Başvurusu Kabul Edilen Öğrencilerin Kesin Kayıt Tarihleri14-16 Şubat 2022
Yatay Geçiş Başvurusu Kabul Edilen Yedek Adayların Kesin Kayıt Tarihleri17-18 Şubat 2022

★ Yatay geçiş yapabilmek için öğrenci ayrılacağı yükseköğretim programında sorumlu olduğu tüm dersleri almış ve aldığı tüm derslerden, Üniversitemiz “Akdeniz Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin 32’nci Maddesinin 5’inci Fıkrasının (a) Bendi “AA, BA, BB, CB, ve CC başarılı harf notlarıdır.” hükümleri ile belirlenen harf notuna sahip olmaları ve kayıt dondurma dışında dönem kaybetmemiş olmaları gerekir. Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.

KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

BÖLÜMI. SINIF
II.YARIYIL
Seracılık2
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları2
İşletme Yönetimi2
Bahçe Tarımı2

KURUMLARARASI VE YURTDIŞI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

BÖLÜM1. Sınıf 2. Yarıyıl
Yurtiçi
1. Sınıf 2. Yarıyıl
Yurtdışı
Seracılık2
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları2
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları2
Bahçe Tarımı2

★ Başvuru yapmak isteyen öğrencilerin Üniversitemize gelmelerine gerek yoktur. Başvurular elektronik ortamda (on-line) olarak yapılacak olup; Posta, e-posta, kargo veya şahsen başvuru kabul edilmeyecektir. Yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencilerin, kayıt için gerekli belgelerinin asıllarını, yüz yüze eğitim yapılması durumunda birimlerine bizzat teslim etmesi; uzaktan eğitim yapılması durumunda belgeleri birimlerine posta yolu ile göndermesi gerekmektedir.

(24 OCAK 2022 tarihinde açılacaktır.) ON-LİNE BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ.

 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) ile Kurumiçi yatay geçiş başvuru evrakları:

 1. Not Durum Çizelgesi (Transkript): Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, öğrenim gördüğü dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren belge,
 2. Derslerin tamamen veya kısmen Yabancı Dil okutulduğu diploma programlarına başvuruda Not durum çizelgesinde (Transkript) Yabancı Dil başarı durumu belirtilmeyen öğrenciler için Yabancı Dil eğitimine veya dil düzeyine ilişkin belge,
 3. Disiplin cezası almadığını gösterir belge,
 4. Yükseköğretime yerleştiğine dair sınav sonuç belgesi,
 5. İkinci öğretimden örgün öğretime yatay geçiş yapmak isteyen adayların öğretim yılı sonu itibariyle başarı sıralamasında ilk % 10’a girdiklerini gösterir belge,
 6. Ders İçerikleri.

★ Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) ile Kurumlararası yatay geçiş başvuru evrakları:

 1. Not Durum Çizelgesi (Transkript): Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, öğrenim gördüğü dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren belge ile birlikte kayıtlı olduğu Üniversitenin varsa Not Dönüşüm Tablosu,
 2. Öğrenim Belgesi,
 3. Derslerin tamamen veya kısmen Yabancı Dil okutulduğu diploma programlarına başvuruda Not durum çizelgesinde (Transkript) Yabancı Dil başarı durumu belirtilmeyen öğrenciler için Yabancı Dil eğitimine veya dil düzeyine ilişkin belgenin fotokopisi,
 4. Disiplin cezası almadığını gösterir belge,
 5. Yükseköğretime yerleştiğine dair sınav sonuç belgesi,
 6. İkinci öğretimden örgün öğretime yatay geçiş yapmak isteyen adayların öğretim yılı sonu itibariyle başarı sıralamasında ilk % 10’a girdiklerini gösterir belge,
 7. Ders İçerikleri,
 8. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına başvuru yapacak öğrenciler için özel yetenek yerleştirme puanını gösteren belge.

★ Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) ile Yurtdışı yatay geçiş başvuru evrakları:

 1. Not Durum Çizelgesi (Transkript): Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, öğrenim gördüğü dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren resmi belge ile birlikte kayıtlı olduğu Üniversitenin varsa Not Dönüşüm Tablosu,
 2. Öğrenim Belgesi,
 3. Derslerin tamamen veya kısmen Yabancı Dil okutulduğu diploma programlarına başvuruda Not durum çizelgesinde (Transkript) Yabancı Dil başarı durumu belirtilmeyen öğrenciler için Yabancı Dil eğitimine veya dil düzeyine ilişkin belgenin fotokopisi,
 4. Disiplin cezası almadığını gösterir belge,
 5. ÖSYM Yerleştirme Belgesi veya Yükseköğretime yerleştiğine dair sınav sonuç belgesi,
 6. İkinci öğretimden örgün öğretime yatay geçiş yapmak isteyen adayların öğretim yılı sonu itibariyle başarı sıralamasında ilk % 10’a girdiklerini gösterir belge,
 7. Ders İçerikleri,
 8. Yurtdışı kurumlardan geçiş yapmak isteyen adayların, ayrılacağı yükseköğretim kurumunun öğretim planları ve öğrenci değerlendirme sistemi ile ilgili belgeler.


 Akdeniz Üniversitesi Son 12 Yıla Ait Puan Tablosu için Tıklayınız.
★★ Önemli : Yatay geçiş değerlendirme işlemleri sonucunda listeler Birimlerin internet sayfalarında yayımlanacaktır.
Akdeniz Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge İçin Tıklayınız…

0

Misyon

Uluslar arası standartlara uygun nitelikli insan gücü yetiştirerek çağı yakalayan, gelişmeye açık, iş dünyasının gereksini ve isteklerini karşılayabilecek düzeyde, rekabet gücü olan ve benzer alanda eğitim veren okullar arasında sanayi ve hizmet sektörünün tercih ettiği; ulusal ve uluslar arası saygınlığı olan bir eğitim kurumu olmaktır.

Vizyon

Bilim ve teknolojiyi etkin kullanarak araştırma ve eğitim hizmetlerini geliştirerek, çağın ve mesleğin gerektirdiği bilgi düzeyine ve meslek ahlakına sahip, toplum bilinci gelişmiş, ülke çıkarlarını gözeten, ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli insan gücü yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Kumluca Meslek Yüksekokulu
Akdeniz Üniversitesi Kumluca Yerleşkesi, Temel Eğitim Mahallesi, Spor Cd., No. 14 / 07350 Kumluca - Antalya
Tel: +90 242 887 85 65
Tel: +90 242 887 98 65