7143 sayılı Af Başvuru Sonuçları

18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa 7143 sayılı kanunla eklenen geçici 78. Madde gereğince yasadan yararlanarak yüksekokulumuzda eğitim öğretime devam etmek isteyen öğrenci adayları aşağıda belirtilmiştir:

ADI SOYADI                        T.C KİMLİK NO     PROGRAM

Ömür KARAKOÇ                 50803827878             SERACILIK

Durmuş ULU                         28423081536             MUHASEBE ve VERGİ UYGULAMALARI

0

Linklerimiz

Misyon

Uluslar arası standartlara uygun nitelikli insan gücü yetiştirerek çağı yakalayan, gelişmeye açık, iş dünyasının gereksini ve isteklerini karşılayabilecek düzeyde, rekabet gücü olan ve benzer alanda eğitim veren okullar arasında sanayi ve hizmet sektörünün tercih ettiği; ulusal ve uluslar arası saygınlığı olan bir eğitim kurumu olmaktır.

Vizyon

Bilim ve teknolojiyi etkin kullanarak araştırma ve eğitim hizmetlerini geliştirerek, çağın ve mesleğin gerektirdiği bilgi düzeyine ve meslek ahlakına sahip, toplum bilinci gelişmiş, ülke çıkarlarını gözeten, ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli insan gücü yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Temel Eğitim Mahallesi, Spor Cd., 07350 Kumluca/Antalya
Tel: +90 242 8878565
Tel: +90 242 8879865