Son Sınıf Öğrencilerinin “İki Ek Sınav” Hakkına İlişkin Duyuru

* 26/11/2014 tarih 29187 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6569 Sayılı Kanunun 28’inci Maddesi gereğince değişiklik yapılan 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü Maddesi (c) Fıkrasının, Üniversitemize bağlı ön lisans ve lisans diploma programlarında uygulanması için hazırlanan Esaslar ve İki Ek Sınavın Uygulanmasına İlişkin Takvim aşağıda yer almaktadır.

♦ İki Ek Sınava Başvuru yapmak için Tıklayınız.

** 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü Maddesinin (c) Bendi hükümleri gereğince; azami öğrenim süresi dolarak son sınıf öğrencisi olup hiç almadığı ders/dersleri bulunan öğrencilerin daha önce almadığı dersleri yaz öğretiminden alabileceğine karar verildiğine ilişkin 16.07.2021 tarih ve 50785 sayılı yazısını Üniversitelere bildirmiştir.
Söz konusu yazı gereğince hiç alınmayan dersler için “Akdeniz Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesi” hükümleri doğrultusunda yaz öğretiminden ders alabilecek olup, bu süreçte başarısız ve devamsız derslerden iki ek sınav takviminde belirlenen tarihlerde sınavlardan yararlanılabilecektir.

0

Misyon

Uluslar arası standartlara uygun nitelikli insan gücü yetiştirerek çağı yakalayan, gelişmeye açık, iş dünyasının gereksini ve isteklerini karşılayabilecek düzeyde, rekabet gücü olan ve benzer alanda eğitim veren okullar arasında sanayi ve hizmet sektörünün tercih ettiği; ulusal ve uluslar arası saygınlığı olan bir eğitim kurumu olmaktır.

Vizyon

Bilim ve teknolojiyi etkin kullanarak araştırma ve eğitim hizmetlerini geliştirerek, çağın ve mesleğin gerektirdiği bilgi düzeyine ve meslek ahlakına sahip, toplum bilinci gelişmiş, ülke çıkarlarını gözeten, ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli insan gücü yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Kumluca Meslek Yüksekokulu
Akdeniz Üniversitesi Kumluca Yerleşkesi, Temel Eğitim Mahallesi, Spor Cd., No. 14 / 07350 Kumluca - Antalya
Tel: +90 242 887 85 65
Tel: +90 242 887 98 65