2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yatay Geçiş Duyurusu

★ Yüksekokulumuz 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında;

Ön Lisans programlarına Kurum İçi, Kurumlararası ve Yurt dışı Yatay Geçiş, Merkezi Yerleştirme Puanı (Ek Madde-1) ile Şiddet Olayları ve İnsani Kriz Nedeni (Ek Madde-2) başvuru yapacak öğrencilerden aranacak koşullar ve istenilen belgeler, başvuru ve değerlendirme tarihleri ve kontenjanlar aşağıda yayımlanmıştır.

★ Başvuru yapmak isteyen öğrencilerin Üniversitemize gelmelerine gerek yoktur. Başvurular elektronik ortamda (on-line) olarak yapılacak olup; Posta, e-posta, kargo veya şahsen başvuru kabul edilmeyecektir. Yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencilerin, kayıt için gerekli belgelerinin asıllarını kayıt tarihlerinde ilgili Birimlerine bizzat teslim etmeleri gerekmektedir. (Herhangi bir değişiklik olması durumunda duyurulacaktır.)

On-line Başvuru için tıklayınız.

★ Yatay geçişle alakalı her türlü sorularınızı 0242 887 98 65 – 887 85 65 numaralı telefonu arayarak sorabilirsiniz.

★★ Önemli : Yatay geçiş değerlendirme işlemleri sonucunda listeler Birimlerin internet sayfalarında yayımlanacaktır.

  1. Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) ile Yatay Geçişle Öğrenci Alım Duyurusu
Yatay Geçiş Başvuruların Başlangıç Tarihi01 Ağustos 2021
Yatay Geçiş Başvurularının Son Günü15 Ağustos 2021
Yatay Geçiş Başvurusu Kabul Edilen Öğrencilerin Birimlerce Duyurulması27 Ağustos 2021
Yatay Geçiş Başvurusu Kabul Edilen Öğrencilerin Kesin Kayıt Tarihleri13-17 Eylül 2021
Yatay Geçiş Başvurusu Kabul Edilen Yedek Adayların Kesin Kayıt Tarihleri20-24 Eylül 2021

★ Yatay geçiş yapabilmek için öğrenci ayrılacağı yükseköğretim programında sorumlu olduğu tüm dersleri almış ve aldığı tüm derslerden, Üniversitemiz “Akdeniz Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin 32’nci Maddesinin 5’inci Fıkrasının (a) Bendi “AA, BA, BB, CB, ve CC başarılı harf notlarıdır.” hükümleri ile belirlenen harf notuna sahip olmaları ve kayıt dondurma dışında dönem kaybetmemiş olmaları gerekir. Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.

KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

BÖLÜMII. SINIF
III.YARIYIL
Seracılık2
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları2
İşletme Yönetimi2
Bahçe Tarımı2

KURUMLARARASI VE YURTDIŞI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

BÖLÜM2. Sınıf
Yurtiçi
2. Sınıf
Yurtdışı
Seracılık21
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları21
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları21
Bahçe Tarımı21

★ Başvuru yapmak isteyen öğrencilerin Üniversitemize gelmelerine gerek yoktur. Başvurular elektronik ortamda (on-line) olarak yapılacak olup; Posta, e-posta, kargo veya şahsen başvuru kabul edilmeyecektir. Yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencilerin, kayıt için gerekli belgelerinin asıllarını kayıt tarihlerinde ilgili Birimlerine bizzat teslim etmeleri gerekmektedir. (Herhangi bir değişiklik olması durumunda duyurulacaktır.)
On-line Başvuru için tıklayınız.

★ Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) ile Kurum içi yatay geçiş başvuru evrakları:

1. Not Durum Çizelgesi (Transkript): Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, öğrenim gördüğü dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren belge,
2. Derslerin tamamen veya kısmen Yabancı Dil okutulduğu diploma programlarına başvuruda Not durum çizelgesinde (Transkript) Yabancı Dil başarı durumu belirtilmeyen öğrenciler için Yabancı Dil eğitimine veya dil düzeyine ilişkin belge,
3. Disiplin cezası almadığını gösterir belge,
4. Yükseköğretime yerleştiğine dair sınav sonuç belgesi,
5. İkinci öğretimden örgün öğretime yatay geçiş yapmak isteyen adayların öğretim yılı sonu itibariyle başarı sıralamasında ilk % 10’a girdiklerini gösterir belge,
6. Ders İçerikleri.

★ Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) ile Kurumlararası yatay geçiş başvuru evrakları:

1. Not Durum Çizelgesi (Transkript): Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, öğrenim gördüğü dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren belge ile birlikte kayıtlı olduğu Üniversitenin varsa Not Dönüşüm Tablosu,
2. Öğrenim Belgesi,
3. Derslerin tamamen veya kısmen Yabancı Dil okutulduğu diploma programlarına başvuruda Not durum çizelgesinde (Transkript) Yabancı Dil başarı durumu belirtilmeyen öğrenciler için Yabancı Dil eğitimine veya dil düzeyine ilişkin belgenin fotokopisi,
4. Disiplin cezası almadığını gösterir belge,
5. Yükseköğretime yerleştiğine dair sınav sonuç belgesi,
6. İkinci öğretimden örgün öğretime yatay geçiş yapmak isteyen adayların öğretim yılı sonu itibariyle başarı sıralamasında ilk % 10’a girdiklerini gösterir belge,
7. Ders İçerikleri,
8. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına başvuru yapacak öğrenciler için özel yetenek yerleştirme puanını gösteren belge.

★ Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) ile Yurtdışı yatay geçiş başvuru evrakları:

1. Not Durum Çizelgesi (Transkript): Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, öğrenim gördüğü dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren resmi belge ile birlikte kayıtlı olduğu Üniversitenin varsa Not Dönüşüm Tablosu,
2. Öğrenim Belgesi,
3. Derslerin tamamen veya kısmen Yabancı Dil okutulduğu diploma programlarına başvuruda Not durum çizelgesinde (Transkript) Yabancı Dil başarı durumu belirtilmeyen öğrenciler için Yabancı Dil eğitimine veya dil düzeyine ilişkin belgenin fotokopisi,
4. Disiplin cezası almadığını gösterir belge,
5. ÖSYM Yerleştirme Belgesi veya Yükseköğretime yerleştiğine dair sınav sonuç belgesi,
6. İkinci öğretimden örgün öğretime yatay geçiş yapmak isteyen adayların öğretim yılı sonu itibariyle başarı sıralamasında ilk % 10’a girdiklerini gösterir belge,
7. Ders İçerikleri,
8. Yurtdışı kurumlardan geçiş yapmak isteyen adayların, ayrılacağı yükseköğretim kurumunun öğretim planları ve öğrenci değerlendirme sistemi ile ilgili belgeler.

2. Merkezi Yerleştirme Puanı (Ek Madde-1) İle Yatay Geçişle Öğrenci Alım Duyurusu

Yatay Geçiş Başvuruların Başlangıç Tarihi01 Ağustos 2021
Yatay Geçiş Başvurularının Son Günü15 Ağustos 2021
Yatay Geçiş Başvurusu Kabul Edilen Öğrencilerin Birimlerce Duyurulması27 Ağustos 2021
Yatay Geçiş Başvurusu Kabul Edilen Öğrencilerin Kesin Kayıt Tarihleri13-17 Eylül 2021
Yatay Geçiş Başvurusu Kabul Edilen Yedek Adayların Kesin Kayıt Tarihleri20-24 Eylül 2021

Merkezi Yerleştirme Puanı (Ek Madde-1) Uygulama İlkeleri İçin Tıklayınız.

Başvuru yapmak isteyen öğrencilerin Üniversitemize gelmelerine gerek yoktur. Başvurular elektronik ortamda (on-line) olarak yapılacak olup; Posta, e-posta, kargo veya şahsen başvuru kabul edilmeyecektir. Yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencilerin, kayıt için gerekli belgelerinin asıllarını kayıt tarihlerinde ilgili Birimlerine bizzat teslim etmeleri gerekmektedir. (Herhangi bir değişiklik olması durumunda duyurulacaktır.)
On-line Başvuru linki daha sonra açılacaktır.

★ Merkezi yerleştirme (Ek Madde 1) Puanı ile yatay geçiş başvuru evrakları:

1. Not Durum Çizelgesi (Transkript): Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, öğrenim gördüğü dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren resmi belgenin aslı ile birlikte ders içeriklerini gösteren belge.(Muafiyet işlemleri için gereklidir, başvuru için zorunlu evrak değildir.)
2. ÖSYM sonuç belgesi.
3. Yükseköğretime yerleştiğine dair ÖSYM sınav sonuç belgesi.
4. Öğrenim Belgesi.

★ Akdeniz Üniversitesi Son 11 Yıla Ait Puan Tablosu için Tıklayınız.

★★ Önemli : Yatay geçiş değerlendirme işlemleri sonucunda listeler Yüksekokul internet sayfasında yayımlanacaktır.

3. Şiddet Olayları ve İnsani Kriz Nedeni (Ek Madde-2) İle Yurt Dışından Yapılacak Kurumlararası Yatay Geçişle Öğrenci Alımı Duyurusu

Başvuru yapmak isteyen öğrencilerin Üniversitemize gelmelerine gerek yoktur. Başvurular elektronik ortamda (on-line) olarak yapılacak olup; Posta, e-posta, kargo veya şahsen başvuru kabul edilmeyecektir. Yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencilerin, kayıt için gerekli belgelerinin asıllarını kayıt tarihlerinde ilgili Birimlerine bizzat teslim etmeleri gerekmektedir. (Herhangi bir değişiklik olması durumunda duyurulacaktır.)
On-line Başvuru linki daha sonra açılacaktır.

★ Şiddet Olayları ve İnsani Kriz Nedeni (Ek Madde-2) İle yatay geçiş başvuru evrakları:

1. T.C. uyruklu adaylar için nüfus cüzdanı fotokopisi,
2. Yabancı uyruklu adaylar için pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfalarının örneği, (Geçerli pasaportu bulunmayan adaylardan Ülkelerinde yaşanmakta olan olaylar nedeniyle Ülkemize gelip barınma merkezlerinde kalanlara verilen “Tanıtma Kartı”),
3. Üniversite öğrenimi gördüğüne dair öğrenci belgesi,
4. Ara ve son sınıflar için adayın öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren Transkript örneği,
5. Adayın öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundan aldığı onaylı ders içerikleri örneği,
6. Üniversitemizin yabancı dil hazırlık öngören programlarına başvuracak adayların, Akdeniz Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunun yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavında başarılı olmaları ya da ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından “Akdeniz Üniversitesi Yabancı Dil Öğrenimi ve Sınav Yönergesi”nin hazırlık programından muafiyetle ilgili maddelerinde belirtilen düzeyi veya bu düzeye karşılık gelen puanı almış olduklarını gösteren belge,
7. Disiplin Cezası almadığını gösterir belge.

★★ Önemli : Yatay geçiş değerlendirme işlemleri sonucunda listeler Yüksekokul internet sayfasında yayımlanacaktır.

Akdeniz Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge

0

Misyon

Uluslar arası standartlara uygun nitelikli insan gücü yetiştirerek çağı yakalayan, gelişmeye açık, iş dünyasının gereksini ve isteklerini karşılayabilecek düzeyde, rekabet gücü olan ve benzer alanda eğitim veren okullar arasında sanayi ve hizmet sektörünün tercih ettiği; ulusal ve uluslar arası saygınlığı olan bir eğitim kurumu olmaktır.

Vizyon

Bilim ve teknolojiyi etkin kullanarak araştırma ve eğitim hizmetlerini geliştirerek, çağın ve mesleğin gerektirdiği bilgi düzeyine ve meslek ahlakına sahip, toplum bilinci gelişmiş, ülke çıkarlarını gözeten, ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli insan gücü yetiştirmektir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Kumluca Meslek Yüksekokulu
Akdeniz Üniversitesi Kumluca Yerleşkesi, Temel Eğitim Mahallesi, Spor Cd., No. 14 / 07350 Kumluca - Antalya
Tel: +90 242 887 85 65
Tel: +90 242 887 98 65